Design and Build CORPORATION S.A. reunește aproape 250 de specialiști ingineri constructori, arhitecți, ingineri de instalații, experți tehnici, verificatori de proiecte, auditori energetici și diriginți de șantier.

Vorbim de cea mai mare resursă tehnică din domeniul construcțiilor din România. Vorbim despre un consorțiu ce are experiența unor proiecte importante și poate gestiona proiecte importante.

Iată care sunt coordonatorii echipei noastre de proiectare:

Andrei Marian Cătălin- arhitect pentru construcții

Axinia Daniela Luciana- inginer constructor și diriginte de șantier pentru construcții

Ciontu Cornel Vasile- inginer de instalații și specialist în securitatea la incendiu a construcțiilor

Dumitru Adrian Constantin- inginer constructor și diriginte de șantier pentru construcții

Lulea Marius Dorin- inginer constructor, expert tehnic pentru construcții, verificator de proiecte, diriginte de șantier și auditor energetic

Sandu Mircea Ionuț- inginer constructor și diriginte de șantier pentru construcții

Onuțu Lohengrin- inginer de instalații și arhitect, verificator de proiecte și expert tehnic

Petre Cezar George- inginer de drumuri și poduri și diriginte de șantier construcții edilitare, drumuri și poduri

Ernest Alexandru Teodor- arhitect pentru construcții

Ignat Andrei- inginer constructor și diriginte de șantier construcții hidroedilitare

Tomiță Șerban – arhitect pentru construcții

Mazilu Alexandru – inginer de instalații, expert tehnic și verificator de proiecte

Nicorescu Adrian Mihai – inginer de instalații și specialist în securitatea la incendiu

Pocșan Ioan Alexandru- inginer pentru construcții

Popa Mircea Lucian- inginer constructor, doctor în domeniul construcțiilor și diriginte de șantier pentru construcții

Roșca Emil – arhitect pentru construcții, diriginte de șantier, auditor energetic pentru clădiri și instalații, verificator de proiecte

Ganea Andrei Valeriu- inginer de instalații, verificator de proiecte și expert tehnic

Moroianu Robert – inginer de instalații, expert tehnic și verificator de proiecte

Nae Cristian- arhitect pentru construcții

Ungureanu Sorinela- inginer de drumuri și poduri