verificator de proiecte

Verificator de proiecte – specialist inginer constructor, de instalații sau arhitect, cu experiență dovedită în domeniu, atestat de către ministerul dezvoltării și care asigură verificarea proiectelor tehnice pentru ca acestea să respecte reglementările tehnice în domeniu.

Design and Build Corporation S.A. este o societate comercială ce oferă servicii de verificare a proiectelor tehnice pentru construcții. Compania dispune de specialiști atestați pe mai multe domenii: arhitectură, rezistență și instalații pentru construcții.

Compania realizează verificare pe bune a proiectelor tehnice pentru construcții. Nu suntem adepții unor verificări formale deoarece acestea duc în cele din urmă la un eșec în atingerea obiectivelor unei construcții. Erorile de proiectare pot aduce costuri importante de aduce la norme a unor lucrări de construcții deja executate.

VERIFICATOR DE PROIECTE

Verificatorul de proiecte este angajatul investitorului. Verificatorul de proiecte nu este angajatul proiectantului, el este cel care îl verifică pe proiectant și se asigură că lucrările de proiectare sunt corect realizate.

Verificatorul de proiecte nu poate fi și proiectantul construcțiilor pe care le verifică. Verificatorul de proiecte nu poate avea rolul de diriginte de șantier, expert tehnic sau proiectant la acele proiecte pe care le verifică.

Verificatorul de proiecte răspunde în solidar cu proiectantul pentru eventualele erori de proiectare. Specialistul trebuie să ștampileze proiectul, adică să și-l însușească, dacă și numai dacă consideră că acest este conform.

Cine sunt verificatorii noștri de proiecte

Compania dispune de verificatori de proiecte ce pot acoperi toate construcțiile civile, industriale și agricole.

Verificatorii noștri de proiecte sunt următorii:

Lulea Marius Dorin- verificatorul de proiecte domeniile B1, Cc, Ci, D, E, F – verificator pentru proiectele de arhitectură

Olaru Cristian- verificatorul de proiecte A1- verificator pentru proiectele de rezistență, structură

Stoica Nicolae- verificatorul de proiecte A1, A2- verificator pentru proiectele de rezistență, structură

Onuțu Lohendrin- verificatorul de proiecte pentru instalații Ie, Is, It

Roșca Emil -verificatorul de proiecte domeniile B1, Cc, D, E, F – verificator pentru proiectele de arhitectură

Ganea Andrei Valeriu- verificatorul de proiecte pentru instalații Ie, Is, It

Moroianu Robert- verificatorul de proiecte pentru instalații Ie, Is, It

Mazilu Alexandru- verificatorul de proiecte pentru instalații Ie, Is, It

Dacă doriți să vedeți întreaga noastră echipă de specialiști puteți intra chiar aici, avem specialiști pe toate domeniile de construcții.